چگونه می توانم NS های دامنه ام را تغییر دهم؟

چگونه می توانم NS های دامنه ام را تغییر دهم؟

IT Center ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ بازدید:84 پرينت کد خبر: 294
برای این کار شما باید به کنترل پنل دامنه دسترسی داشته باشید. برای تغییر
NS دامنه های ایرانی مانند .IR و ...: کنترل پنل دامنه های ir، همان سایت
www.nic.ir است. در کنترل پنل دامنه خود به بخش دامنه های من بروید و در
ردیف دامنه مورد نظر از طریق ستون کارگزارهای دامنه اقدام به تغییر NS
نمائید.

برای تغییر DNS دامنه های بین المللی مانند .com و .net و .org و .info و
...به کنترل پنل خود وارد شوید، به بخش لیست دامنه ها بروید و روی نام
دامنه ی موزد نظر کلیک کنید. در صفحه ای که باز می شود می توانید DNS های
دامنه را ببینید و یا تغییر دهید.

توجه داشته باشید که پس از تغییر NSها، گاهی تا 72 ساعت طول می کشد تا تنظیمات جدید سراسر اینترنت شناخته شوند.