پارک کردن دامنه به چه معناست؟

پارک کردن دامنه به چه معناست؟

IT Center ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ بازدید:91 پرينت کد خبر: 296
به این معناست که شما یک دامنه را به شما دامنه اصلی هدایت نمائید بصورتی که با زدن دامنه جدید دامنه قبلی باز خواهد شد.