چگونه می توانم بررسی کنم که name server های من کار میکنند؟

چگونه می توانم بررسی کنم که name server های من کار میکنند؟

IT Center ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ بازدید:504 پرينت کد خبر: 297
شما می توانید تنظیمات DNS خود را از طریق آدرس زیر بررسی کنید

www.intodns.com/itcz.ir

https://check-host.net/ip-info?host=itcz.ir

https://dnschecker.org/#A/itcz.ir